Thứ Năm, Tháng Mười Hai 2, 2021

TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật. Mặc dù định nghĩa này là chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi, đặc biệt thiếu giá trị hoạt động và vì vấn đề được tạo ra bởi từ “toàn diện”, nên đây vẫn là vấn đề còn kéo dài. Tuy nhiên chăm sóc sức khỏe toàn diện vẫn là điều mà chúng ta hướng tới. Hãy theo dõi những tin tức về sức khỏe – đời sống để có kiến thức chăm sóc bản thân và bảo vệ bạn mỗi ngày.